Skip to content

Drijvend Staal 23

Drijvend Staal is een kwartaal project op A5 formaat naar een idee en onder (be)geleid(ing) van Anna en Feng in Leiden. Een uitgave van literatuur en beeldende kunst op A5 formaat.

Op uitnodiging worden theatermakers, schrijvers, beeldhouwers, schilders, wetenschappers, fotografen en dichters gevraagd 4 keer per jaar hun bijdrage in een doos samen te brengen.

Mei 2020 werd ik uitgenodigd deel te nemen aan Drijvend Staal 23. Vanwege de covid maatregelen kwamen wij voor Drijven Staal 23 NIET bij elkaar maar maakte ieder thuis een opname waarin het werk gepresenteerd wordt.

Het werk dat ik voor Drijvend Staal 23 heb gemaakt werd geïnspireerd door de peulen die in de nazomer aan de roze blauwe regen hangen en geduldig wachten op het moment dat ze gereed zijn om open te springen..

Het idee is dat het blauwe ‘stokje’ tegen de halve peul tikt zodat je het geluid maakt van een openspringende peul